top of page

Добре дошли 

в

арттерапевтично пространство за терапия и творчество

за малки и големи

Logo_ArtTherapy.png
DSC_0296_edited.jpg
Swimming Sun

          Ето ме и мен Юлия Смрекар;-)  

         Звършила съм Експресивна  арттерапия в Институт за терапия и експресивни изкуства при Елица Великова, Арт терапия към ЦППО на Нов български университет и двугодишно обучение по системен подход и група за личен опит към Българската асоциация по арт-терапия към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността /ПИСЕЛ/, както и редица семинари, модулни обучения, също и интензивен курс по подхода “Музика и образност” към Института на Българската асоциация по музикотерапия /БАМ/.

    В психотерапевтичната модалност имам базови обучения и сертификати по Транзакционен анализ, Емоционална-фокус терапия. Понастоящем съм в процес на обучение по Семейни констелации.

   

      Бих се нарекла духовен пътешественик и изследовател в търсенето и намирането на пътя към себе си през творческия процес.  Ключът се крие в пътя на себепознанието, който е и самият процес на излекуване и който е свързан с порастването на човека в духовен план.  Арттерапията е пресечната точка на моите търсения и идеал в живота, там където срещам хуманността на помагащата професия и психологията заедно с лечителната сила на изкуството. Тази съвкупност изпълва душата и сърцето ми с удовлетворение и благодарност:-)

20181120_211812.jpg
Експресивна арттерапия
включва елементи от различни модалности на изкуството - рисуване, моделиране, танц и движение, музика, приказки и поезия, фототерапия. Груповата работа обхваща различни арттерапевтични подходи и техники, съобразени с  фокуса, като например - емоционална интелигентност, себепознание, развитие на гъвкавост и адаптивност, справяне с житейски ситуации.
20181207_140736.jpg

© 2019 by Julia Smrekar - 

Julia Smrekar is a certified art therapist. The creative expression is used like an instrument for diagnosis and therapy. It combines traditional psychological theories and helps people to cope with stress and work out traumatic experiences as well as to find a way out of difficult situations.
bottom of page