top of page

  УСЛУГИ

 

АРТТЕРАПИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

 • Индивидуални консултации

 • себепознание и личностно развитие

 • при житейски трудности и предизвикателства 

 • стрес 

 • тревожност 

 • безсъние

 • загуба 

 • подобряване на взаимоотношения 

 • подкрепа за родители

 • Арттерапия за възрастни в група с различен фокус -

 • за себеизследване и личностно развитие

 • Арттерапия за деца -

 • индивидуално  

 • като подкрепа и стимул на въображенито, креативността и развитието на детската личност

 •  идентичност, емоционална  интелигентност и социална компетентност

 • справяне с трудни житейски ситуации

 • в група - групов формат обхваща различни арттерапевтични подходи и техники, разделени по възраст от 3 - 5 години, от 5 - 8 години и от 8 -12 години и съобразени с различен фокуса:

 • емоционална интелигентност, себепознание, развитие на способи за адаптация, справяне с житейски ситуации, възрастови особености 

 • Арттерапия за партньори

 • Арттерапия за родители с деца