top of page

ЗА АРТТЕРАПИЯТА

Ancient Stone Sculpture

Терапията чрез изкуствотo

Аполон  - архетипът на Слънцето в Древна Гърция е бил символ на лечителството, а също така на музиката, поезията и изящните изкуства. Аполон е лечителят и творецът, който ни разкрива как пътят на себепознанието е самият процес на излекуване. Тогава, когато човекът се превръща в самият Творец на своя живот .

   КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?                          

                

     Арттерапията се основава върху изкуството и психологията и постепенно се развива в самостоятелна дисциплина. тя е вид психотерапия, при която творческото изразяване се използва като терапевтичен или диагностичен инструмент. Комбинира традиционни псохотерапевтини теории и техники с разбиране на аспекти на творческия процес. Целта не се състои в естетическото качество на произведението, а в свбодния израз на психични съдържания и личното преживяване по време на сесията.

    Творческият процес подпомага човека да се справи със стреса, да отработи травматични преживявания, да намери изход и решения от трудни ситуации. В арттерапевтичния процес творбата се явява алтернативно пространство за преживяване на вътрешния и външен  свят, на реалността и достигане до различно разбиране на актуалната ситуация, както и осъзнаване, което става път за промяна. Арттерапията е най-лесният достъп до подсъзнанието и до това, което не знаем, че знаем. 

  Творческият процес има лекуващ ефект, защото свързва с ресурси, отговаря на индивидуалните потребности на всеки, отваря пространство за прозрения, израз на чувства, телесна и сетивна осъзнатост.

Paint Abstract Green
20181120_211812.jpg

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА:

  Арт терапията е подходяща за всички възрасти:

 • Деца на всяка възраст - от най-малките (3год.) до ​юношеството 

 • Възрастни

 • Родители

 • Двойки

 • Семейства

КОГА Е ПОЛЕЗНА:

При възрастни:

 • преодоляване на стрес и безпокойство

 • безсъние

 • себепознание и изследване

 • свързване с вътрешни ресурси в затруднени ситуации

 • подобряване на връзката с околната среда и хармонизиране на взаимоотношения

 • преодоляване на бариери и разгръщане на творческия потенциал

 • дава емоционална свобода и активира адаптивността на човека

При деца:

 • подпомагане развитието на креативността и обогатяване на въображението

 • улесняване на емоционалния израз и разбирането на преживяванията и чувствата в ежедневието, както при затруднения и травми

 • развива емоционалната интелигентност

 • подпкрепя и подобрява общуването с другите 

Pink Splash
Splash

© 2019 by Julia Smrekar - 

bottom of page